پروژه گلخانه هوشمند با آردوینو

پروژه گلخانه هوشمند با آردوینو

پروژه گلخانه هوشمند با آردوینو


این پروژه شامل 
فایل برنامه نویسی هوشمند سازی گلخانه به همراه فایل های شبیه سازی در نرم افزار پروتئوس می باشد . این پروژه برای سیستم آردوینو برنامه نویسی شده و این پروژه قابلیت پیاده سازی به صورت عملی را نیز دارا می باشد.

همچنین می توانید این پروژه را با کمی تغییرات برای کاربرد های بزرگتری مورد استفاده قرار دهید.